Junaki

Najbolj znani junaki stripov Miki Mustra so živalski junak: lisjak Zvitorepec, želvak Trdonja, volk Lakotnik in žabon Joža Gulikoža. Sprava so v stripih nastopali le živalski junaki, kasneje so se pridružili še človeški junaki. Na koncu so le ti štirje junaki ostali živalski, vsi ostali junaki so bili človeški.

Zvitorepec Trdonja Lakotnik Joža Gulikoža