Zvitorepec v barvah

Pred nekaj leti je založnik Aleksander Buh ponatisnil vso serijo Zvitorepca, a v barvah so bile zgolj naslovnice. Zdaj bo Buh začel izdajati Mustrove stripe v celoti v barvah. Za vzorec je vzel epizodo Gladiator, ki jo je pobarval slikar, ilustrator in karikaturist Jože Trobec. Ker Buh načrtuje ponatis celotne Mustrove serije stripov o Zvitorepcu, je za koloriranje angažiral tudi Igorja Ribiča, tako da bo prva knjiga Mustrovih del v barvah kmalu ugleda luč sveta.